Archie's Final Project

Comedy, Drama - 1h47'
Khởi chiếu: 23/09/2011 tại Mỹ
IMDb: 7.2 (1,238 lượt)

Archie Williams (Gabriel Sunday) is a 17-year old media geek who has suddenly found himself the most talked-about kid in school. He has announced that he's going to kill himself - on camera - for a class project. His classmates, parents, Sierra - the most beautiful girl in school (Brooke Nevin), and a "Shady Bunch" of shrinks, doctors, pill-pushers, and counselors descend on Archie. Some are hoping to save him, some want to imitate him, others try to push him over the brink. Archie films every moment of his high school experience, hiding nothing from his audience: realities of life, death, violence, sex, drugs, and the intense media overload and hypocrisy that bombard all teenagers.-- (C) Official Site

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá

Trúng ngay 200 vé xem phim tại CGV.
Đang có 4,514 lượt đánh giá.
Đang có 103 vé.
Thể lệ
Mỗi 100 lượt đánh giá sẽ xuất hiện tương ứng 10 voucher xem phim tại CGV (tối đa có 20 voucher/ ngày)
Chỉ áp dụng gửi đánh giá cho những phim nằm trong danh sách bình chọn do Moveek cung cấp (xem danh sách phim bên dưới)
Mỗi ngày, 1 người tham gia chỉ được bốc thăm 1 lần
Để bốc thăm, người tham gia phải kích hoạt tài khoản qua SMS (miễn phí)

Cách tính lần bốc thăm: đủ 1 điểm mới được tham gia bốc thăm ( 1 điểm tương ứng 1 lần bóc thăm )

- Gửi đánh giá: 0.25 điểm

- Viết đánh giá ngắn (ít nhất 20 từ) và được duyệt: 0.75 điểm

Đánh giá phim - trúng ngay
200 Vé xem phim tại CGV
Tham Gia Ngay