Bài viết liên quan

Phòng vé Hàn Quốc mông lung “hậu” đại dịch

Tin điện ảnh · MarsLe ·

không một phim nội địa nào bước chân được vào top 10 doanh thu.