Papa

Người Cha Bất Đắc Dĩ

Khởi chiếu: 30/03/2012 tại Việt Nam

Một anh chàng nhập cư bất hợp pháp và sáu chị em đang tìm kiếm người bảo trợ hợp pháp gặp nhau và trở thành một gia đình!

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá