Vô Ảnh

Shadow

Đại Đô Đốc Tử Ngu trong một lần chiến đấu đã bị thương nặng và phải ẩn thân trong bóng tối. Hắn giao phó cho sát thủ có tên Cảnh Châu, biệt hiệu “Ảnh tử”, để đạt được mưu đồ của riêng mình là lật đổ vương triều của vị vua nhu nhược, bất tài.

Khởi chiếu: 29/03/2019 tại Việt Nam
Thể loại: Action, Drama
Đạo diễn: Zhang Yimou
Nhà sản xuất: Ellen Eliasoph, Catherine Pang