Sonic The Hedgehog

Sonic the Hedgehog

Chuyến phiêu lưu tới San Francisco của cảnh sát trưởng Tom Wachowski để hỗ trợ chú nhím xanh hình người Sonic chống lại bác sĩ Robotnik.

Khởi chiếu: 08/11/2019 tại Việt Nam
Thể loại: Action, Adventure, Animation
Đạo diễn: Jeff Fowler
Nhà sản xuất: Tim Miller