The Princess Diaries 2 - Royal Engagement

The Princess Diaries 2 - Royal Engagement

Mia Thermopolis is now a college graduate and on her way to Genovia to take up her duties as princess. Her best friend Lilly also joins her for the summer. Mia continues her 'princess lessons'- riding horses side-saddle, archery, and other royal. But her complicated life is turned upside down once again when she not only learns that she is to take the crown as queen earlier than expected...


Thể loại: Comedy, Romance, Drama, Family
Đạo diễn: Garry Marshall

Tin tức liên quan

The Princess Diaries 3 chuẩn bị được khởi động

The Princess Diaries 3 chuẩn bị được khởi động

MarsLe / 2 năm trước

Ra mắt lần đầu vào năm 2001, bộ phim The Princess Diaries chỉ với kinh phí 26 triệu $ đã thu về đến hơn 165 triệu $. Tiếp bước thành công đó, phần 2 ra mắt vẫn với kinh phí khiêm tốn 40 triệu $ nhưng vẫn tiếp tục thu về hơn 134 triệu $. The Princess Diaries đã được Disney lên kế hoạch phát triển phần 3. Thông tin nay lần đầu được báo cáo bởi The Tracking Board.

Diễn viên

Anne Hathaway

Mia Thermopolis

Julie Andrews

Queen Clarisse Renaldi

John Rhys-Davies

Viscount Mabrey

Heather Matarazzo

Lilly Moscovitz

Chris Pine

Nicholas Devereaux

Callum Blue

Andrew Jacoby

Kathleen Marshall

Charlotte Kutaway