Bài viết liên quan

[Xếp Hạng] 10 phim của David Fincher từ dở nhất đến hay nhất

Tin điện ảnh · Maii ·

10 bộ phim từ dở nhất đến hay nhất của David Fincher, bộ phim bạn yêu thích nằm ở vị trí nào?


The Social Dilemma - Bộ phim dành cho những người ghét truyền thông xã hội

Tin điện ảnh · Maii ·

The Social Dilemma (Song Đề Xã Hội) nêu ra ảnh hưởng của social media đối với sự diệt vong của nhân loại.