X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối

Dark Phoenix

Jean Grey bắt đầu phát triển sức mạnh phi thường tiềm ẩn trong cơ thể và nó đã biến cô thành Dark Phoenix. Bây giờ X-Men sẽ phải xem xét cuộc sống của một thành viên trong nhóm liệu có đáng giá hơn tất cả mạng sống con người trên thế giới?

Khởi chiếu: 07/06/2019 tại Việt Nam
Thể loại: Action, Science Fiction
Đạo diễn: Simon Kinberg
Nhà sản xuất: Simon Kinberg, Lauren Shuler Donner