Đánh giá của Vũ Mỹ Hạnh Hạnh

Vũ Mỹ Hạnh Hạnh 10

Thật sự là một bộ phim vừa mang tính hài hước, vừa đáng suy ngẫm vừa tình cảm, đặc biệt là mang tính nhân văn quá xuất sắc.
Không quá đè nặng hay áp đặt hay quá tập trung vào chuyện gì đó, vì chúng ta sẽ tập trung xem từ đầu đến kết, không dám lỡ một giây.
Đáng được coi
?