Đánh giá của ericxu

ericxu 8

Đối với 1 phim kinh dị thì phim này đã làm quá tốt về phần kinh dị rồi nhưng phim lại không triển khai tốt phần nội dung thành ra đoạn mở đầu của phim bị dài dòng và khó xem nhưng càng đằng sau thì càng cuốn và cũng ghê rợn , phim ít sạn và có 1-2 cảnh hù khá chất lượng nên cho 7.5/10 ( trừ 2.5 bởi đoạn mở đầu )