Đánh giá của Nguyễn ngô kiều chinh

Nguyễn ngô kiều chinh 10

Phim hay, thật và rất đời! ThoẠi hay, vui và tự nhiên nghe ko bị khiên cưỡng, không giả. Làm phim có tâm! Love Trấn Thành!