Đánh giá của 644353799326653

644353799326653 6

Phim cũng khá được nhưng cốt hơi cũ . Tính giật gân cũng đáng vỗ tay cho bộ phim