Đánh giá của MinhVu88

MinhVu88 7

Phim khá xoắn não, kiểu như seri phim " mất tích " nhưng gói gọn lại trong 1h40'