Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 8

Một sự giải trí tuyệt vời. Đầy cảm xúc, hình ảnh đủ để bạn không phàn nàn khó chịu gì cả. Thưởng thức nó đi...