Đánh giá của hongphuctn92

hongphuctn92 4

Phim bối cảnh đẹp, nhưng phim làm chưa tới, diễn xuất nhân vật bình thường, đoạn kết hụt hẫng, phát chán với những cảnh quay cận mặt nữ chính, xem rất buồn ngủ