Đánh giá của Nguyễn Huy

Nguyễn Huy 6

Kết quá nhảm so với cả một tác phẩm kinh dị đc xây dựng một cách kinh dị và kịch tính