Đánh giá của Kippi

Kippi 6

Chỉ ít đoạn giật mình còn lại nội dung không được hay như kì vọng