Đánh giá của Lý Hồ Hân

Lý Hồ Hân 10

Trời ơi phim bách hợp trá hình chứ còn gì, gái thẳng như mình xem còn thấy xao xuyến mà, nên xem mấy đứa ơi :))