Đánh giá của Phạm Thi Hồng Ánh

Phạm Thi Hồng Ánh 8

Phim tạm ổn, các cảnh đánh đấm máu me thì đẹp mắt, kĩ xảo cũng đẹp, nhưng xây dựng nhân vật chính hơi "đụt" == xây dựng phe phản diện thì mạnh và ngầu hơn phe chính diện