Đánh giá của Tien Buinamtien

Tien Buinamtien 2

Phim kết thúc đúng là ngoài dự đoán .Nàng thơ chết bởi vì bị phản bội trong tinh yêu.Thằng họa sĩ còn sống kìa .Sao ko cho nó chết quách luôn đi ?