Đánh giá của Justice League

Justice League 1

Phim rất hay nhưng đoạn cuối phim phá vỡ tất cả , biển đông của Trung Quốc ... ko bao giờ