Phim chưa đến ngày khởi chiếu.
Đánh giá về Playing with Fire sẽ bắt đầu hiển thị từ ngày 19/03/2020.