Đánh giá của 2326398307591977

2326398307591977 2

Phim thích hợp cho trẻ em. Đối với những người đòi hỏi một cốt truyện chỉnh chu, phim gây thất vọng, và cả ức chế. Giống như một bài văn bị buộc phải viết đủ hai mặt giấy!