Đánh giá của shopmrkatin

shopmrkatin 5

bộ phim này chứ xoay quanh nhân vật phu viên đá , 1 năm đầy thất vọng cho hãng DC