Đánh giá của VicLu

VicLu 1

Phim rất rất rất dở, mọi thứ đều dở, kịch bản dở, mạch phím rời rạc, diễn xuất tệ... đặc biệt là nữ chính diễn vô cùng tệ. Nhân vật Diệu Hiền cực kỳ vô duyên. Muốn đòi lại tiền ghê, thà cúng cô hồn còn hơn!