Đánh giá của 696012304128069

696012304128069 9

đoạn cuối hơi cụt chút thôi chứ mình thấy tổng thể thì hay nên cho 9 điểm