Darth Vader xuất hiện trong Rogue One, vai của Forest Whitaker được tiết lộ!

Tin điện ảnh · Tori Quách · · 0

Trang Entertainment Weekly vừa công bố vài thông tin về Rogue One. Không chỉ có những tấm ảnh từ bộ phim mà còn cả các tên nhân vật và quan hệ của họ cũng được tiết lộ, bao gồm sự xác nhận rằng Darth Vader sẽ trở lại và sẽ lại được lồng tiếng bởi James Earl Jones.

Darth Vader được xác nhận

Trang Entertainment Weekly vừa công bố vài thông tin về Rogue One. Không chỉ có những tấm ảnh từ bộ phim mà còn cả các tên nhân vật và quan hệ của họ cũng được tiết lộ, bao gồm sự xác nhận rằng Darth Vader sẽ trở lại và sẽ lại được lồng tiếng bởi James Earl Jones.

Vai của Forest Whitaker được tiết lộ

Vai của Forest Whitaker trong Rogue One có liên quan trực tiếp đến series hoạt hình The Clone Wars, nơi nhân vật của ông được giới thiệu đầu tiền. Việc này chính thức kết nối những bộ phim live action với series hoạt hình.

Ben Mendelsohn trong Rogue One

Chúng ta đã được biết Ben Mendelsohn sẽ tham gia vào một vai bí mật trong Rogue One. Và đến nay, ông vẫn giữ bí mật về vai diễn của mình. Đương nhiên, việc giấu kín này không dễ dàng gì khi ông cũng là một fan của dòng phim Star Wars.