Đánh giá của LaRoma

LaRoma 7

Hồi ba bộ phim làm rất tốt đem lại khá nhiều cảm giác của Phần 2 Kẻ Huỷ Diệt. Ngoài ra Becky G cũng nhân tố rất đáng đồng tiền bát gạo và thời gian để theo dõi bộ phim này.