Đánh giá của 1733697840263822

1733697840263822 8

Bản nhạc phim này thường là những bài cũ nhưng rất hay!
Tựa tựa như Overdrive nhưng nó ở một đẳng cấp khác!
Rất thính Main chính!
Kết thúc hơi " nhạt " tí!