Đánh giá của Chu Minh Thy

Chu Minh Thy 7

Phim day dứt. Kiếp trước chết kiếp này cũng vậy. Phim hơi rợn xíu nghe, màu sắc liêu trai. Dv đẹp, cảnh quay đẹp, phim ma mị khó đoán. Chung quy đi coi cũng dc.