Đánh giá của Maii

Maii 5

Điểm cộng duy nhất của phim này là kỹ xảo hoành tráng, còn lại thì như mì ăn liền, xem giải trí khỏi đem não thì ổn, ít ra cũng đỡ buồn ngủ hơn Tàu tốc hành phương Đông