Đánh giá của Hainhi69

Hainhi69 10

Thật sự là 1 phim hay, đáng xem.
Diễn viên diễn tuyệt vời, trọn cảm xúc.
Cam đoan cả rạp phim líc mình đi coi ai cũng cười từ đầu phim tớ cuối phim.
Riêng mình vừa cười vừa khóc.