Đánh giá của 2072142552894029

2072142552894029 10

Phim thật sự rất hay. Nếu ai là người đã từng yêu, đều sẽ thấu hiểu đc tại sao các nhân vật làm như vây. Phim có tính gây cười, gây hài nhưng là nhẹ nhàng sâu sắc, chứ không phải hài nhảm, lố lăng. Đánh giá 10 sao. Sẵn sàng recommend cho bạn bè đi coi