Đánh giá của 2879698458921863

2879698458921863 10

Phim rất hay, rất ý nghĩa, không thể dùng lời để khen.
Coi đến khóc sưng cả mắt thì quá xứng đáng.
Cám ơn nhà làm phim và các điễn viên.
Chúc cho điện ảnh Việt Nam ngày càng có nhiều thành công.