Đánh giá của Khiet

Khiet 9

Lúc đầu tưởng hài nhảm do cái tựa phim và poster, nhưng đây là 1 bất ngờ, phim hay cực, hài rất duyên ko xàm hay lố, sẽ đi coi lại lần 2 ^^