Đánh giá của Teapopz

Teapopz 3

Kỷ xão đẹp , cốt truyện tồi !done . Coi xong phim này mới biết cái quần anh hulk chả là gì so với anh gấu trong phim :)