Đánh giá của 721528991340786

721528991340786 4

Chắc là bị mua rating hay sao? Riêng mình xem thấy phim có cũng khá ấn tượng nhưng hơi hư câu. Mình ko đánh giá cao nội dung hư cấu vậy cho lắm .