Đánh giá của Hải Ngọc

Hải Ngọc 9

diễn xuất của Yến rất chi là cưng, phim xem rất hài và giải trí tốt, có thể nói là phim Việt hay nhất của năm 2018, không thể không xem.