Đánh giá của kkpham

kkpham 6

Sở hữu câu chuyện khá chất lượng nhưng phim khai thác chưa tới. Mọi thứ vẫn còn lưng lửng gây khó chịu và cho thấy điểm yếu ở khâu kịch bản. Hữu Châu là nhân tố cứu phim với diễn xuất chân chất xuất thần. Hải Triều là một nhân tố thú vị khác với lối diễn vô cùng duyên dáng. Giá mà kịch bản được đẩy mạnh hơn, tập trung hơn, có lẽ phim sẽ là một dấu ấn.