Đánh giá của siomiochan

siomiochan 10

Mạch phim khá chậm nhưng khắc họa được khung cảnh một thị trấn ven biển vào những ngày mùa đông ảm đạm, tĩnh lặng nhưng rất buồn.

Một Lee Chandler mang trong mình sự đớn đau, bi kịch, bế tắc, tội lỗi. Có những người tưởng chừng rất bình thường nhưng chúng ta sẽ không thể biết được bên trong họ đang phải đối mặt với những điều gì.

Kenneth Lonergan khéo léo dẫn dắt để tôi thấy bản thân mình trong Lee Chandler, để đồng cảm, xót thương và rơi lệ.