Đánh giá của Đổi Thay

Đổi Thay 1

có thể tôi k hiểu lắm ... nhưng chưa bao giờ tôi xem phim mà bỏ giữa trừng không muốn xem tiếp .. chỉ muốn gào lên 1 câu vì ức chê phim quá Lố , dở tệ .. tình tiết thì nhanh tới mức không hiểu nổi ,, nội dung thì k dõ dàng .. mẫu thuẫn k ra mâu thuẫn , ác độc không ra ác độc..