Đánh giá của 567775927061943

567775927061943 7

Cắt nhiều mấy cái fatality =.=! cơ bản làm phim từ 1 game tuổi thơ vậy là ok rồi!