Đánh giá của SarahTran

SarahTran 5

Thật ra phim này chưa đến mức thảm hoạ, nhưng mà vẫn còn kém và sến đến mức buồn cười luôn :)) Kịch bản này làm MV được rồi, làm phim thấy dài dòng và sến quá mức. Chưa kể còn có nhiều chi tiết ăn theo Thử Thách Thần Chết nữa. Midu và Trịnh Thăng Bình không có miếng chemistry nào. Nói chung xem xong không thấy muốn chửi mà chỉ thấy buồn cười vì sự dở của phim =))))