Đánh giá của Quyen Tuyet Thai

Quyen Tuyet Thai 10

phim có nội dung tốt , hình ảnh chỉnh chu, diễn viên diễn nhẹ nhàn, xúc động , nhât là các diên viên nhí