Đánh giá của techiesg

techiesg 5

Ý kiến cá nhân: Kịch bản không hay, không đủ xúc động, không đủ hài hước. Kết cũng khá dở. Hơi thất vọng. Mỗi người mỗi ý kiến nhưng theo mình thì phim không hay.