Đánh giá của fortheorlingas

fortheorlingas 10

Phim rất hay, chạm đến cảm xúc.
Riêng phim này khuyến khích các bạn xem trước spoiler