Đánh giá của AndyAy

AndyAy 8

Kịch bản còn nhiều sạn nhưng bản thân phim siêu nhân là vậy. Mình thích cách xây dựng chi tiết về tính cách nhân vật, một tiến bộ so với bản truyền hình cũ. Có điều tiếc nuối về tạo hình quá phức tạp và màu phim thì tối quá, khó nhìn, nhạc hiệu đặc trưng Go Go Power Rangers thì bị ngắn và hụt hẫng.
Hy vọng đây là khởi đầu nhẹ nhàng, tiền đề cho những phần sau ấn tượng hơn.