Đánh giá của MarsLe

MarsLe 5

Lại 1 bộ phim khác của Thành Long, đúng như anh đã từng nói, anh sẽ chỉ làm hài - hành động, đây là 1 bộ phim hài - hành động nhưng có vẻ như chất Thành Long đang nhạt dần.