Đánh giá của zoettm

zoettm 7

Xem phim thực sự cảm nhận rõ thế nào là "sau ánh hào quang", và thực sự tiền tài danh vọng có nhiều đến đâu cũng không thể lắp đầy khoảng trống do thiếu thốn yêu thương của con người.
Phần âm nhạc rất ổn, bản Tiny Dancer của phim hợp tai mình hơn cả bản gốc :))