Đánh giá của Han

Han 8

Không thể đùa với James McAvoy được. Một bộ phim tâm lý - kịch tính mở rộng tiềm năng diễn xuất xuất sắc của James. Split mang thông điệp nhân văn đằng sau sự ám ảnh, ghê rợn. Khi con người bị ngược đãi từ nhỏ, nó sẽ ám ảnh họ suốt đời. Và con người không ai xấu, cũng không ai tốt. Chỉ là chúng ta muốn trở thành gì thì sẽ trở thành nó nếu đủ ý lực.